Stirnu Buks kanikross 2023
reģistrācija 23.03.2024. Saulkrasti


Reģistrācijas datumi un cenas:
13.01. - 02.02 . 25 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 15 EUR
03.02. - 23.02. 30 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 20 EUR
24.02. - 20.03. 35 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 25 EUR
Sacensību dienā – 40 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 30 EUR
Ukrainas pilsoņiem dalība bez maksas. (Для громадян України змагання безкоштовно!)

Reģistrācijas periodu datumus var apskatīt konkretā posma reģistrācijas anketā!
Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta ”Reģistrācijas anketa”. Reģistrācijas maksa jāveic 24 stundu laikā, no reģistrācijas brīža. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Ja sportists pārstāv klubu un dalību sacensībās maksā klubs, tad reģistrācijas laukā “ “Informācija organizatoriem” ir jānorāda maksātāja juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, pvn maksātāja numurs (ja ir), juridiskā adrese, bankas nosaukums, bankas konta numurs, SWIFT kods un juridiskās personas e-pasts. Rēķins uz norādīto e-pastu tiks izsūtīts 12 stundu laikā.
Ja reģistrācijā kluba (maksātāja) rekvizīti nav norādīti, tad rēķinu vēlāk pieprasīt nav iespējams.
Jebkuram maksātājam (juridiskai personai vai sportistam personīgi) maksājums ir jāveic 24 stundu laikā kopš reģistrācijas brīža.

Reģistrācijas maksa ir jāveic uz kontu*:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia 
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un disciplīnu saīsinājumā, kurā startēsiet, kā arī vārdu "kanikross" un pilsētu, kurā būs sacensības.
Piemēram - Agnese Saldeva, CCW J, kanikross Strīķupe. **
*Par katru sportistu jāveic savs maksājums. (Vienā maksājumā jāmaksā par 1 sportistu)
**Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu. Pat, ja tikai samainīsiet ar vietām vārdus vai pierakstīsiet kaut ko citu!

Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām nav nokārtotas finanšu saistības ar biedrību "RaceDog Latvia" un / vai biedrību "Engures Sportam".