Amata-1.pdf
ERGLI.pdf
Milzkalne_2020.pdf

Kopvērtējums:
Sacensību kopvērtējumam punktus piešķir pēc sekojošas formulas: Uzvarētāja laiks dalīts ar dalībnieka laiku * 100  (noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata).

SB_2020_kopvertejums.xlsx