Reģistrācija uz Stirnu Buks Ērgļi 12.09.2020.

Reģistrācijas datumi un cenas pirmajam posmam:
18.08. - 24.08. 15 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 10 EUR
25.08. - 31.08. 20 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 15 EUR
01.09. - 09.09. 25 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 20 EUR
Sacensību dienā – 30 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 25 EUR

Reģistrācijas periodu datumus var apskatīt konkretā posma reģistrācijas anketā!
Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta ”Reģistrācijas anketa”. Reģistrācijas maksa jāveic 24 stundu laikā, no reģistrācijas brīža. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Reģistrācijas maksa ir jāveic uz kontu*:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un disciplīnu saīsinājumā, kā arī sacensību disciplīnu un pilsētu, kurā būs sacensības.
Piemēram - Agnese Saldeva, CCW J, Kanikross Ērgļi. **
*Par katru sportistu jāveic savs maksājums. (Vienā maksājumā jāmaksā par 1 sportistu)
**Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu. Pat, ja samainīsiet ar vietām vārdus vai pierakstīsiet kaut ko citu!!!

Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām nav nokārtotas finanšu saistības ar biedrību "RaceDog Latvia" un / vai biedrību "Engures Sportam".


Sešu soļu rokasgrāmata, kā reģistrēties sacensībām (soli pa solim):
1) dodieties uz https://register.sleddog.lv/login/;
2) izveidojiet kontu un / vai piesakieties savā kontā;
3) nofotografējiet mājdzīvnieka pasi (lapas ar dzimšanas datumu un čipa numuru);
4) Aizpildiet datus un augšupielādējiet failu (-us) par savu mājdzīvnieku sadaļā - Mani mājdzīvnieki;
5) dodieties uz sadaļu - Reģistrācija un aizpildiet reģistrācijas formu, lai reģistrētos Stirnu Buks kanikross;
6) Variet apskatīt/pārvaldīt visas savas reģistrācijas sadaļā - Manas reģistrācijas.
_____________________________________________
A six step manual how to register for race Stirnu Buks kanikross (step by step):
1) Go to https://register.sleddog.lv/login/;
2) Create an account and/or log on to your account;
3) Take a photo of your pet passport (pages with date of birth and chip number);
4) Fill in details and upload the file/s regarding your pet/s on the section - My pets;
5) Go to the section - Registration and fill in the registration form to register for Stirnu Buks kanikross;
6) Monitor all your registrations on the section - My registrations.