Reģistrācija uz Stirnu Buks kanikross 5. posmu Garkalnē.
Posmā paredzēta kopvērtējuma apbalvošana.

Reģistrācijas datumi un cenas piektajam (pēdējam) posmam:
08.10. - 21.10. 16 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 11 EUR
22.10. - 04.11. 21 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 16 EUR
Sacensību dienā – 25 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 20 EUR

Reģistrācijas periodu datumus var apskatīt konkretā posma reģistrācijas anketā!
Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta ”Reģistrācijas anketa”. Reģistrācijas maksa jāveic 24 stundu laikā, no reģistrācijas brīža. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Reģistrācijas maksa ir jāveic uz kontu*:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un disciplīnu saīsinājumā, kā arī sacensību disciplīnu un pilsētu, kurā būs sacensības.
Piemēram - Agnese Saldeva, CCW J, Kanikross Garkalne. **
*Par katru sportistu jāveic savs maksājums. (Vienā maksājumā jāmaksā par 1 sportistu)
**Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu. Pat, ja samainīsiet ar vietām vārdus vai pierakstīsiet kaut ko citu!!!

Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām nav nokārtotas finanšu saistības ar biedrību "RaceDog Latvia" un / vai biedrību "Engures Sportam". Veicot reģistrāciju sacensībām apstiprinājums uz e-pastu netiek sūtīts!

Dienas kārtība /var mainīties/:
12:00 - 13:00 Reģistrācija
13:00 Dalībnieku sapulce
13:30 Pirmais starts
15:15 apbalvošana
15:25 apbalvošana Stirnu Buka kanikrosa kopvērtējumam

REĢISTRĀCIJA: